Ďakujem, študenti moji!

Ďakujem, študenti moji!

Je to asi zvláštne, keď pedagóg ide ďakovať svojim študentom, ale ja s tým nemám žiadny problém… ?

Už dlhšie sa zaoberám myšlienkou, či má zmysel venovať svoj čas a energiu odovzdávaniu skúseností mladým ľuďom. Či im to niečo dáva, či tým niečo dokážem zmeniť, či o to vôbec majú záujem… ?

Moji tohtoroční študenti moje zajačie úmysly z kantorského sveta opäť trošku narušili… ? Boli to dve skvelé partie mladých ľudí, ktorí mi dali pocítiť to, čo je pre pedagóga dôležité a najväčšou odmenou…

Možno aj preto bolo naše posledné stretnutie také fajn. ? Vianočný čaj, káva, sladkého a slaného, čo každý priniesol, bolo toľko, že som ho musel pedagogicky vnucovať a pohroziť, že kým sa to nevypije a nezje, nepustím nikoho cez skúšku, ani domov… ?

Ďakujem, milí moji tretiaci z Fakulty masmédií Paneurópska vysoká škola za príjemný semester, ktorý sme spolu strávili. Za vašu účasť na hodinách, za to, ako ste pristupovali k úlohám, ako ste sa pasovali so zadaniami, ako ste sa všetci bez rozdielu snažili, ako ste prijímali dobre mienené rady svojho učiteľa aj spolužiakov… Bolo mi cťou! Prajem vám a budem sa tešiť z každého vášho úspechu! ?