Opäť na Univerzite tretieho veku v Žiline

Opäť na Univerzite tretieho veku v Žiline

Je to taký paradox – pred týmito ľuďmi som stál ako ich lektor, pritom ja by som sa mohol veľa naučiť od nich…

Obdivujem ich chuť naberať aj vo svojom veku ďalšie znalosti a vzdelávať sa. Bolo mi cťou s nimi stráviť príjemné a verím, že aj užitočné chvíle…

Univerzita tretieho veku Žilinská univerzita v Žiline