Na ďalších školách o prevencii rakoviny

Na ďalších školách o prevencii rakoviny

Dnes Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín, včera Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa…

Ďakujem všetkým študentom za ich záujem a vedeniam oboch škôl za úžasnú spoluprácu, ochotu, ústretovosť a starostlivosť.