Podarilo sa – nová poradňa v Prešove

Podarilo sa – nová poradňa v Prešove

Priatelia moji, podarilo sa! ?

Som neskutočne šťastný, že sa nám podarilo otvoriť novú Pacientsku poradňu v Prešove. Ide v poradí o piatu poradňu nášho OZ NIE RAKOVINE. Ďalšie už fungujú v nemocniciach v Nitre, Trnave a štátnych onkologických ústavoch v Bratislave a Košiciach.

Pôsobia v nich bývalí onkologickí pacienti, ktorí veľmi dobre vedia, čo súčasní pacienti potrebujú, ale aj čo cítia. Sú to práve ich osobné skúsenosti s rakovinou. Vedia nasmerovať, poradiť, povzbudiť, vypočuť. Tá dôvera a pochopenie sú veľmi dôležité. Pacient pacientovi rozumie najlepšie…

Som rád, že sme aj v Prešove a okolí našli takýchto vzácnych ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodli jatriť svoje rany, aby mohli byť užitoční pre iných. Veľmi ďakujem Alenke, dvom Terkám a Jankám, Ľudke a Marianke, že sa na to dali. Inak, za to všetko môže jedna z nich, Janka Hižnayová, ktorá dlhé roky pôsobila v košickej poradni a ktorá ma – vytrvalo, neúnavne, systematicky a presvedčivo – nabádala k tomu, aby sme aj v jej meste zriadili poradňu ?

Chcem povedať, že otvorenie poradne v Prešove podporil aj aktívny prístup vedenia onkologického oddelenia a Fakultná nemocnica J.A Reimana Prešov. Moja veľká vďaka patrí pani primárke MUDr. Jaroslave Leškovej, vedúcej klinických psychológov Psychiatrickej klinikyPhDr. Kristíne Čmelíkovej, psychologičke Vierke Mikulovej, ktorá sa podujala odborne viesť dobrovoľnícku skupinu v Prešove, riaditeľovi nemocnice Ing. Ľubomírovi Šarníkovi a všetkým úžasným lekárom, sestričkám a personálu onkologickej kliniky. Ďakujeme za prijatie a podporu.

Ďakujem za pomoc aj priateľom zo spoločnosti Lear Seating Corporation v Prešove a Lidl Slovensko.

A ďakujem za krásne gesto dobrovoľníkom z ostatných pacientskych poradní na Slovensku, ktorí prišli svojich nových prešovských kolegov osobne podporiť. Poradňa v Prešove bude onkologickým pacientom, ale aj ich blízkym, k dispozícii každú stredu od 9:00 do 12:00 hod.