Rozlúčka s Markízou po 26 rokoch

Rozlúčka s Markízou po 26 rokoch

Ťažké je rozlúčiť sa s miestom, ktoré bolo 26 rokov vaším druhým domovom. Ešte ťažšie s ľuďmi, ktorí boli vašou druhou rodinou…

Ďakujem, milí kolegovia! Viacerí sa takto prišli so mnou rozlúčiť na posledné vysielanie… Ďakujem, priatelia!