Žeby sa školstvo spamätalo?

Žeby sa školstvo spamätalo?

15 rokov sme o toto bojovali a presviedčali kompetentných, že to má zmysel…

Že nemáme iba neinformovanú dospelú populáciu, ktorá nevie nič alebo len veľmi málo o prevencii onkologických ochorení, ale že nám do nej neustále dorastá generácia mladých, ktorá je rovnako neinformovaná… Úboho málo alebo nič v učebných osnovách (česť výnimkám založených na osobnej aktivite konkrétnych učiteľov alebo škôl)… Pritom mnohé onkodiagnózy sa mladých ľudí dotýkajú už len tým, ako si dnes nastavia vzťah ku svojmu zdraviu. A môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu u svojich rodičov či starých rodičov… Nevinné, úprimne mienené citové vydieranie v štýle „mama, oco, babka, dedko, keď už nie kvôli sebe, tak kvôli mne choď na preventívnu prehliadku, urob si test, choď k lekárovi…“ dokáže urobiť svoje ? Ja som si svojho tatina pred rakovinou neochránil, vy (mladí) tú šancu ešte máte…

Školy navštevujeme dlhé roky. Ale teraz konečne vo veľkom, pod odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, s náznakom systémovosti a záujmu ministerstiev školstva a zdravotníctva… Uvidíme, či to začínajú myslieť úprimne a vážne… Lebo, úplne otvorene, organizácia pilotného turné po desiatich stredných školách po celom Slovensku zostala plne na pleciach dvoch pacientských organizácií a financovanie sme napokon prakticky tiež prevzali na seba…

Včera na Spojená škola, Pankúchova 6 v Bratislave, dnes na Obchodná akadémia Trnava… A čaká nás ďalších 8 zastávok po celom Slovensku…

Spojili sme sa dve najväčšie pacientske organizácie, naša Aliancia NIE RAKOVINE a LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) a prichádzame medzi študentov s životne dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú 6-tich najrozšírenejších onkologických ochorení, pred ktorými sa dokážeme chrániť…

Prihovárajú sa im mladí medici jazykom, ktorý im je blízky a bývalí onkologickí pacienti, ktorí vedia, o čom rozprávajú a študenti to evidentne cítia…
Chcem sa všetkým poďakovať. Aj študentom. Musím vám povedať, že nie je lepší pocit, keď vidno ich záujem, ich správanie a prístup k nám. Bol na oboch školách ukážkový. Dokonca nám proaktívne pomáhali na konci s balením… Ďakujem vedeniam oboch škôl, aj pani profesorkám, ktoré nám pomohli takéto niečo zorganizovať… Hlboká úcta všetkým…