Podporujem ľudí s downovým syndrómom

Podporujem ľudí s downovým syndrómom

Deti či dospelí s Downovým syndrómom. Mám medzi nimi veľa priateľov. Treba spoznať ich svet a veľmi ľahko sa stanú súčasťou toho vášho…

Dnes je Svetový deň Downovho syndrómu a ja sa pridávam opäť k PONOŽKOVEJ VÝZVE. Aby ľudia s Downovým syndrómom nežili vedľa nás, ale s nami a aby to cítili vždy, všade a od všetkých ľudí…Aj ponožky môžu byť navonok odlišné, ale rovnako hrejú…