Nová poradňa v Trnave

Podarilo saaaa! ?

Priatelia, v Trnave sme otvorili ďalšiu Pacientsku poradňu pre onkologických pacientov a ich blízkych nášho OZ NIE RAKOVINE!

Bude fungovať v čerstvo zrekonštruovanej miestnosti (tie zábery na fotografii nie sú vizualizáciou, to sú reálne zábery! ?) v pavilóne onkologických ambulancii vo Fakultná nemocnica Trnava, zatiaľ každú stredu od 9 do 12 hod. Je to taký malý-veľký zázrak, ktorý sa udial vďaka fanatizmu (neviem nájsť lepší výraz vystihujúci nadšenie, nasadenie a chuť) prednostu Onkologickej kliniky MUDr. Mariána Streška. Pridal sa primár psychiatrie MUDr. Ivan Karbula (ďakujeme za skvelý výber psychologičky Klaudie Drábikovej Kraushuberovej, ktorá našu skupinu dobrovoľníkov z radov bývalých onkologických pacientov takmer rok pripravovala a bude ju ďalej viesť – ďakujem Klaudia, si úžasná!), aj samotný riaditeľ nemocnice JUDr. Vladislav Šrojta.

Moja absolútna vďaka patrí našim štyrom dobrovoľníčkam, ktoré sa rozhodli napriek jatreniu vlastných rán byť nablízku a pomáhať iným.Dáška Mikulášová, Adriana Sitárová, Andrejka Weršková a Adriana Dudeková – hlboká úcta a ešte raz vďaka!

Za niečo výnimočné považujem prístup a prijatie všetkých lekárov a sestier z trnavskej onkológie. Ďakujem pani primárke Monike Dienerovej, vedúcej sestre Daniele Mikovej Baxovej a všetkým sponzorom, ktorí prispeli alebo priložili ruku k dielu… A ďakujem za príjemné prekvapenie Jerrymu z reštaurácie Upravnika v Trnave. Jerry, fakt ďakujem a pozdravujem celý personál…

Keď sa chce, všetko sa dá. A všetko je o ľuďoch… Som rád, že som vo svojom rodnom meste našiel toľko dobrých ľudí…