Najštudenti na návšteve

Najštudenti na návšteve

V práci je vždy super – po pracovnom čase 😀
O to viac, ak máte vďačnú návštevu… 🙂

Prišla za mnou skupina super-hyperaktívnych stredoškolákov, ktorí sa v rámci mentorského projektu Lead Up organizácie Future Generation Europe snažia hľadať svoje užitočné miesto v budúcnosti. Minulý rok som bol jedným z mentorov aj ja a zo spontánnej návštevy našej telky sa, zdá sa, stala tradícia… 🙂 Tohtoroční účastníci neporušili ani čas návštevy – prišli večer, odišli za tmy… 😀
Dúfam, že bolo fajn a držím vám v živote palce, kamaráti!

Ďakujem za toleranciu a úžasnú ústretovosť Márii Chrenekovej Pietrovej, Jarovi Zápalovi a celej réžii. 🙂


Pridaj komentár