Byť mentorom šikovných ľudí je radosť

Byť mentorom šikovných ľudí je radosť

Včera bola u mňa na návšteve v televízii Laura. Laura je úžasná baba – správne ukecaná, cieľavedomá, odvážna, chtivá všetko vedieť… Možno preto prešla prísnym výberom a dostala sa to mentorského programu pre mladých a talentovaných študentov Lead up Future Generation Europe… Študuje na Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Chce obnoviť vychádzanie školského časopisu, fascinuje ju svet médií…

Lauru osud zavial ku mne. Snažím sa hľadať cesty k jej plánom a predstavám o blízkej i vzdialenej budúcnosti a hádam jej bude čas, ktorý spolu trávime, prínosom…

Mimochodom, v prestávke počas vysielania som ju len tak postavil pred čítačku a musím povedať, že bola dobrá… Fakt dobrá… ?

Laura, ja len, že buď taká, aká si. O tvoju budúcnosť sa určite nebojím ?